• baovemamsong@gmail.com
  • 034-22-44-820

Con người phát triển như thế nào  trước khi sinh ra.

Video tiếng anh phụ đề tiếng Việt.

Bé gái 12 tuổi nói về nạn phá thai.

Video tiếng anh phụ đề tiếng Việt.

Cuộc sống của bạn trước khi sinh.

Video tiếng việt với phụ đề tiếng Việt

Bác sĩ Anthony Levatino giải thích các bước của qui trình nạo phá thai.

Video tiếng Việt phụ đề Tiếng anh

Bác sĩ Anthony Levatino giải thích các bước của qui trình nạo phá thai ở từng giai đoạn.

Video ngôn ngữ tiếng anh

Bác sĩ Anthony Levatino giải thích các bước của qui trình nạo phá thai ở  giai đoạn thứ 2.

Video ngôn ngữ tiếng anh

Đây là nạo phá thai

Lưu ý: Video này chứa nội dung rất mạnh – không dành cho trẻ em.

Đoạn video này cho thấy những thai nhi bị nạo phá thai. Nó được sử dụng cho mục đích giáo dục để cho thấy thực tế của việc nạo phá thai. Xin vui lòng cân nhắc khi sử dụng.

Trong chương trình “Đào tạo 4 câu hỏi”, video này được sử dụng ở cuối câu hỏi 2

Bảo vệ Mầm Sống trả lời cho quan điểm: “Nạo Phá Thai Nhi Khuyết Tật Thì Tốt Hơn.”


Video ngôn ngữ tiếng Anh

Bảo vệ Mầm Sống trả lời
cho quan điểm: “Nạo Phá Thai Nhi Khuyết Tật Thì Tốt Hơn.”

Video ngôn ngữ tiếng Việt

Grezia Epiphania: Though I am not able to see

Video phụ đề  tiếng Anh

Grazia Epiphania: Dù con không thể nhìn thấy

Video phụ đề tiếng Việt

One man’s loving response to the aborted babies in his community.

Hành động yêu thương của một người đàn ông đối với những thai nhi bị phá và bỏ trong cộng đồng của mình.

Want updates on our mission?

Sign up for our newsletter to stay up to date